Buro Tol Den Haag

Buro TOL zet aan tot beweging. Kleurrijk, energiek, kunnen bewegen vanuit het in balans zijn, rustpunt durven nemen, in beweging blijven en om je heen kijken typeren ondermeer de werkwijze van TOL. Behalve deze metafoor, staan de letters voor Training, Ontwikkeling en Loopbaanbegeleiding.

TOL is een levend netwerk van zelfstandige trainers en adviseurs met een gevarieerde deskundigheid. Hierdoor is TOL in staat op geheel eigen wijze een breed scala aan vragen die spelen op het gebied van training- en coachingsactiviteiten, veranderingsprocessen en conflictbemiddeling te beantwoorden.

Buro TOL richt zich op vragenstellers (directies, managers, P&O en interne ARBO-diensten) binnen profit en non-profit organisaties.

Visie Buro TOL
“Contact maken, daar draait het om” is een belangrijke gedachte die centraal staat bij de activiteiten van Buro TOL bv. In contact gebeurt het, dan openen zich luikjes, waar vanuit vernieuwing en beweging ontstaat. Door binnen organisaties werkelijk in contact te gaan met elkaar, maak je organisaties geproduceerd.

TOL hecht belang aan autonomie en bewegingsvrijheid als kernwaarden binnen de verbinding tussen een organisatie en haar medewerkers en of tussen individuen onderling. In het eerste gesprek vindt Buro TOL het van betekenis uit te zoeken vanuit welke geschiedenis de vraag wordt gesteld. Omgevingsvariabelen en cultuur geven fundamentele informatie om een zo volledig mogelijk antwoord te geven aan de vraagsteller. Buro TOL werkt daarom bij voorkeur vraaggericht en niet aanbodgericht, omdat hiermee wederzijds al creativiteit en inspiratie vrijkomt. TOL zet aan tot beweging…

“Tollen zijn abstracte objecten die ondanks hun onvoorspelbare interacties een sociaal gedrag lijken te vertonen. Soms als een kudde dieren, soms met menselijke trekjes.
Ze benaderen elkaar voorzichtig of stoten elkaar af, ze aarzelen en proberen in evenwicht te blijven, ze dansen en struikelen. 
Het zijn niet langer objectieve machines die de wetten van de fysica volgen, maar subjecten die leven, kiezen en … sterven.” L. Malstaf, 2007

Buro Tol Den Haag

Wat levert samenwerking met Buro TOL op?

  • Inzicht in het proces; de angel wordt blootgelegd. De dan ontstane beïnvloedbare en kwetsbare fase is het uitgangspunt voor de vraag ‘Wat willen we daarmee?’
  • Vanuit bewustwording van eigen handelen op een ontspannen manier aan de slag gaan en zelf stappen zetten met nieuwe oplossingen, die dichterbij liggen dan de oude, bedachte antwoorden.
  • Door de voorgehouden spiegel ontwikkelt de manager vaardigheden op het gebied van ondermeer feedback geven, confronteren en wat te doen met dat wat je waarneemt.
  • Functieprofielen en competenties bij het opzetten van p&o activiteiten.
  • De trainer/adviseur van buro TOL fungeert als het ware als een ‘tool’ waardoor mensen met elkaar in contact komen.

A Beeklaan 433   2562 BB ‘s-Gravenhage • M 06  53896409 • E info@tolburgers.nl