Skip to main content
Gras
Ik heb mijn moeder honderd maal verloren
In dromen
In winters
Aan een stenen stad
Aan andere kinderen uit haar geboren
En aan vader
Bevend lief gehad
Maar honderd maal
Heb ik haar terug gewonnen
Languit voorover in gewoon groen gras
Dat ademde en zwoegde of onbezonnen
Golfde als een lied
En golvend eeuwig was
Wees zacht
Wees eindeloos
Een en al armen
Grasmoeder
Moedergras
Bevend erbarmen
Achter ons staat de mensenhemel rood
De wolken zeilen
De vogels zweven
Leer mij met nog een hart te veel te leven
Totdat ik weg kan in uw beider schoot
Maar honderd maal
Heb ik haar terug gewonnen
Languit voorover in gewoon groen gras
Dat ademde en zwoegde of onbezonnen
Golfde als een lied
En golvend eeuwig was
Michel van der Plas

Leave a Reply